Meer informatie

Tilly Heijster (27-06-2021)


Tilly Heijster (1950 te Schiedam) is vanaf 1994 bezig met keramiek. Zij volgde de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam, afdeling tekenen, schilderen en ontwerpen.
 
Elk keramisch werkstuk is een Unica. Het werk wordt handmatig opgebouwd, bewerkt met engobes en oxides. Gedeeltelijk geglazuurd, om de natuurlijke klei tinten goed tot uiting te laten komen. Het keramisch werk is een voortzetting van haar schilderijen schalen en aardlagen. Met de klei experimenteert zij met verschillende tinten en soorten, die met elkaar worden vermengd. Waardoor bij het uitrollen bijzondere tekeningen van aardlagen ontstaan. De structuren in haar werk komt voort uit een verzameling afdrukken van bomen. Hiermee  bouwt zij haar keramische objecten op. Na een periode van drogen worden de werkstukken in een electrische oven eerst gebakken en dan geglazuurd tussen 1050 en 1200 oc. Meer over Tilly Heijster lees je hier


Terug naar agenda

Masterlinks Internet Solutions 2021