Colofon

De Stichting Kasteel van Rhoon vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg
belangrijk. Persoonsgegevens die u op deze site verstrekt kunnen door ons voor eigen
marketingdoeleinden gebruikt worden. Deze gegevens zullen echter nooit verkocht of
doorgegeven worden aan derden. U heeft bij wet het recht om op elk moment inzage en
correctie van uw gegevens te eisen. U kunt u tevens verzetten tegen het gebruik van je
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Laat het ons weten.

Een uitgebreide verklaring rondom de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze
Privacy verklaring. Hierin lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij
verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de
hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.


Masterlinks Internet Solutions 2021