Beleid en financiën


In 1971 heeft de stichting het kasteel aangekocht van het Zuid-Hollands Landschap. De omliggende bossen bleven eigendom van ZHL. Het kasteel was intussen op de monumentenlijst geplaatst. Met CRM-subsidie en sponsors werd het kasteel gerestaureerd voor een totaalbedrag van 2 miljoen gulden.

Om het kasteel in goede conditie te houden is veel kostbaar onderhoud nodig. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit de verhuur van het kasteel. Er wordt samengewerkt met Het Specialiteitenrestaurant Het Kasteel van Rhoon B.V. die vanaf 2002 het gehele kasteel huurde. In het kasteel was altijd veel te beleven, zowel op culinair als op cultureel gebied.

Helaas konden door de Coronamaatregelen veel van deze activiteiten geen doorgang meer vinden en was een transitie noodzakelijk. De huurinkomsten zijn sterk verminderd, doordat alleen het restaurantgedeelte permanent wordt verhuurd. De zalen van het kasteel (voor Corona zeer geliefd voor huwelijken en partijen), worden nu door het Specialiteiten Restaurant en de stichting gezamenlijk geëxploiteerd. Hierbij wordt het gebruik van de zalen door bedrijven voor vergaderingen en symposia als een belangrijke nieuwe markt gezien. Het behoud van het kasteel is daarin het gemeenschappelijk doel.

Daarnaast is het voor de stichting belangrijk nieuwe geldstromen aan te boren. In de vorm van subsidies, sponsors en vrienden van het kasteel, zowel voor het onderhoud van het gebouw als voor het culturele programma. Nieuwe activiteiten met een paar grote events in samenwerking met het Specialiteitenrestaurant kunnen eveneens opbrengsten genereren.