Beleid en financiën


In 1971 heeft de stichting het kasteel aangekocht van het Zuid-Hollands Landschap. De omliggende bossen bleven eigendom van ZHL. Het kasteel was intussen op de monumentenlijst geplaatst. Met CRM-subsidie en sponsors werd het kasteel gerestaureerd voor een totaalbedrag van destijds 2 miljoen gulden.  

Om het kasteel in goede conditie te houden is veel kostbaar onderhoud nodig. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit de verhuur van het kasteel. Er wordt samengewerkt met Het Specialiteitenrestaurant Het Kasteel van Rhoon B.V. dat vanaf 2002 het gehele kasteel huurt. Helaas is na de Coronaperiode het restaurant in het kasteel gesloten. Er kunnen wel zalen worden gehuurd.  

In het kasteel is altijd veel te beleven. De stichting organiseert een afwisselend cultureel programma. Jaarlijks worden een paar grote evenementen georganiseerd, zoals "de dag van het Kasteel”, Monumentendag en een wintermarkt.  

Daarnaast is het voor de stichting belangrijk nieuwe geldstromen aan te boren. In de vorm van subsidies, sponsors en vrienden van het kasteel, zowel voor het onderhoud van het gebouw als voor het culturele programma.