Privacy Verklaring


De Stichting Kasteel van Rhoon vindt het belangrijk dat uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en is ons privacy beleid aangepast.
Hieronder vindt u alle informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op door middel van de contactgegevens onderaan deze verklaring.

1. Wat is het doel van de Stichting Kasteel van Rhoon?
De Stichting Kasteel van Rhoon heeft tot doel het instandhouden van het kasteel van Rhoon en het bieden van een cultureel programma aan de locale bevolking. De Stichting heeft een bestuur en werkt met vrijwilligers die werkzaam zijn in diverse commissies. De Stichting stuurt nieuwsbrieven uit naar belangstellenden voor haar culturele activiteiten en stuurt naar bezoekers van haar events informatie over komende activiteiten. De Stichting heeft een website die wordt beheerd door Masterlinks Internet Solutions.

2. Welke persoonsgegevens, voor welk doel en met welke bewaartermijn worden er van u verwerkt?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens van u. Welke gegevens dit zijn, waarom wij deze verwerken en met welke bewaartermijn wordt hieronder per doeleinde weergegeven. De gegevens worden niet doorgegeven aan commerciële aanbieders.

2.1. Vrijwilligers
Om de doelstelling van de Stichting te realiseren worden twee lijsten bijgehouden met gegevens van de vrijwilligers. Op de ene lijst staat de naam van de vrijwilliger, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum. Deze lijst is slechts voor twee bestuursleden en de eventmanager in te zien.

De tweede lijst staat op het besloten gedeelte van onze website en daar kan men zien voor welke commissie(s) men actief is, met alleen de naam en een foto. Deze lijst wordt bijgehouden en beheerd door Masterlinks Internet Solutions. De gegevens zijn alleen voor het bestuur en voor de vrijwilligers toegankelijk. De gegevens van de vrijwilligers worden gebruikt om hen te informeren over de georganiseerde activiteiten en het geven van algemene informatie.

Elke vrijwilliger kan zijn/haar opgeslagen informatie zelf inzien en corrigeren via de site van de Stichting. Elke vrijwilliger kan een verzoek indienen tot verwijdering van de persoonsgegevens bij Masterlinks Internet Solutions en bij de vrijwilligerscoördinator.

De gegevens van de lijst worden bewaard tot 2 jaar na beëindiging van de werkzaamheden voor de Stichting.

2.2 Bezoekers van een cultureel event/kaartverkoop/ontvangers nieuwsbrief
Bent u bezoeker van een van de culturele events van de Stichting, koopt u kaarten via de website of staat u geregistreerd om de nieuwsbrief van de Stichting te ontvangen dan bewaren we de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u op de hoogte te houden en te informeren over onze volgende events en u daarvoor uit te nodigen, resp. u de nieuwsbrief te sturen. Wij verwerken uw persoonsgegevens hierbij op grond van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Bij iedere nieuwsbrief heeft u hiertoe de mogelijkheid doordat u zichzelf kunt uitschrijven.

Deze persoonsgegevens worden door ons bewaard in ons adressenbestand zolang u daarvoor uw toestemming niet intrekt.

2.3 Mail (al dan niet via deze website)
Bij het sturen van een mail of het invullen van het contactformulier op deze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn hiervoor noodzakelijk en verwerken wij omdat u deze aan ons toestuurt. U kunt deze toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming door ons geblokkeerd. Je toestemming intrekken is mogelijk middels het sturen van een mail naar Masterlinks Internet Solutions. Stichting kasteel van Rhoon zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

3. Welke rechten heeft u wanneer er persoonsgegevens over u worden verwerkt?
Om uw privacy nog beter te kunnen waarborgen heeft u een aantal rechten. Deze rechten worden kort nader toegelicht. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover nog meer gedetailleerde informatie.
  • Inzagerecht. U heeft het recht om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die de Stichting van u verwerkt.
  • Recht op rectificatie. Komt u er (middels uw inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kunt u ons verzoeken om de gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.
  • Recht op gegevenswissing. U kunt bij ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen.
  • Recht op verwerkingsbeperking. De beperking van de verwerking houdt in dat wij moeten stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.
  • Recht op bezwaar. U kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinde. Alleen het recht op bezwaar t.b.v. direct marketing is absoluut.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zetten ons te allen tijden in om uw privacy te waarborgen. Merkt u dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om uw privacy, dan horen wij dit graag. U kunt er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
4. Heeft u nog vragen? Contactgegevens.
Mocht u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door de Stichting, dan kunt u deze vragen stellen aan Masterlinks Solutions via info@masterlinks.nl