Vrijwilligers


Hulp van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het kasteel van Rhoon. Inmiddels zijn er meer dan 50 vrijwilligers actief. Zij zijn het visitekaartje van het culturele programma in en rond het kasteel. Zij werken in commissies en organiseren de activiteiten. De duur en de mate van inzet zijn verschillend.

Er is een nota vrijwilligersbeleid (2021) opgesteld. Hierin is verwoord hoe de stichting met de vrijwilligers wil omgaan, wat de verwachtingen zijn, en hoe de praktische zaken, zoals vergoedingen en verzekeringen, zijn geregeld. Met de Vrijwilligers Wijzer worden alle vrijwilligers over het beleid geïnformeerd.

De stichting Kasteel van Rhoon vindt dat het vrijwilligerswerk ook leuk en gezellig moet zijn. Daarom is er maandelijks het vrijwilligers café op de Klokkezolder van het kasteel. Om elkaar te ontmoeten en nieuwe plannen te verzinnen.

Bijlagen (klik op de link om te downloaden)
1. Vrijwilligersbeleid
2. Vrijwilligers Wijzer
3. Vrijwilligersovereenkomst
4. Preventie-integriteitsplan
5. Model gedragscode
6. Meldprotocol