Vrijwilligers


Hulp van vrijwilligers is van onschatbare waarde voor het kasteel van Rhoon. Inmiddels zijn er meer dan 50 vrijwilligers actief. Zij zijn het visitekaartje van het culturele programma in en rond het kasteel. Zij werken in commissies en organiseren de activiteiten. De duur en de mate van inzet zijn verschillend.

De stichting heeft in 2018 een vrijwilligersbeleid opgesteld waarmee wordt aangegeven hoe zij met de vrijwilligers binnen de stichting wil omgaan, wat de verwachtingen zijn, op welke wijze ze het werk van de vrijwilligers waarderen en hoe de praktische zaken, zoals vergoedingen en verzekeringen, zijn geregeld. In 2019 is dit beleid geactualiseerd. Met de Vrijwilligers Wijzer worden alle vrijwilligers over het beleid geïnformeerd.

De stichting Kasteel van Rhoon vindt dat het vrijwilligerswerk ook leuk en gezellig moet zijn. Daarom is er maandelijks het vrijwilligers café op de Klokkezolder van het kasteel. Om elkaar te ontmoeten en nieuwe plannen te verzinnen.

Bijlagen (klik op de link voor de pdf's)
1. Vrijwilligersbeleid
2. Vrijwilligers Wijzer
3. Vrijwilligersovereenkomst
4. Preventie-integriteitsplan
5. Model gedragscode
6. Meldprotocol