Onze organisatie


Het behoud van het kasteel van Rhoon met alle verhalen daaromheen is de belangrijkste taak van de Stichting kasteel van Rhoon. De stichting is opgericht in 1969 door particulieren om het kasteel te redden van de sloop. In 1971 heeft de stichting het kasteel aangekocht en gerestaureerd.
Het kasteel is van grote cultuur/historische waarde en is een rijksmonument.

Het kasteel laten bruisen van de activiteiten, dat wil de stichting bereiken. Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers biedt zij jaarlijks een gevarieerd programma waaronder theater, cabaret, muziek en exposities. Daarmee wil zij bewoners uit de regio nauw betrekken bij dit bijzondere culturele erfgoed. Historie, Talentvorming en rentmeesterschap (verduurzaming) zijn daarin verbindende thema’s.

Onze organisatie bestaat uit een grote groep vrijwilligers, een eventmanager en een bestuur.

Vrijwilligers
De ruim 50 vrijwilligers zijn voor de stichting van onschatbare waarde. Ze zijn de spil van de organisatie, zowel voor het beheer als voor de culturele activiteiten. Er zijn diverse commissies die elk een onderdeel van het culturele programma verzorgen.

De cultureel eventmanager, de enige betaalde medewerker van de stichting, faciliteert en coördineert de vrijwilligers. 

Het bestuur is een meewerkend bestuur dat uit vrijwilligers bestaat.
  • Karel v.d. Woude (voorzitter)
  • Jacqueline Risseeuw (secretaris)
  • John Trampe (penningmeester)
  • Floor van der Kemp (onderhoud gebouw)
  • Cora Nauta (transitie, vrijwilligers)
  • Sjef Verstralen (commercieel)

Commissies