ANBI


De stichting heeft geen commercieel oogmerk en heeft de ANBI-status. Fiscaal nummer: NL0040.81.092. B.01

Het doel van de stichting is:
  • Het kasteel in stand te houden
  • Bekendheid te geven aan de geschiedenis van het kasteel en de cultuur-historische waarde;
  • Culturele activiteiten te organiseren voor de inwoners van Rhoon en omstreken.
De stichting maakt elk jaar een jaarplan en een begroting. Elk jaar worden de activiteiten geëvalueerd en in een jaarverslag gepubliceerd. Daarnaast wordt een meerjarenprognose gemaakt waarin het onderhoud en de verduurzaming van het kasteel zijn opgenomen.

John Trampe,
Penningmeester Stichting Het Kasteel van Rhoon

Hieronder de diverse jaarstukken en verslagen van de Stichting
Met tevens een verwijzing naar het: