Nieuws

Club B. stopt

Woensdag 20 juni 2018


Helaas stopt Club B. al weer na één seizoen. De twee vrijwilligers die deze club vol enthousiasme lanceerden vorig seizoen, zien geen andere keuze dan te stoppen met het organiseren van activiteiten voor jongeren tussen tien en zestien jaar. Dit ligt niet aan het gebrek aan enthousiasme van de jongeren, want de activiteiten werden goed bezocht en ontvangen door hen. Andere factoren zijn de oorzaak van het stoppen van Club B. Alle activiteiten die er komend jaar zouden worden georganiseerd voor de jongeren komen te vervallen. Helaas. 


Masterlinks Internet Solutions 2019